ERP Hizmetleri

Tüm iş süreçlerini tek noktadan yürütün.

Netsis

Entegre

Logo Netsis 3 Entegre ile KOBİ’ler üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarındanbanka verilerine kadar tüm iş süreçlerini tek noktadan etkin bir şekilde yönetiyor.

Tek Noktadan Yönetim

KOBİ’ler Logo Netsis 3 Entegre’nin yenilikçi teknolojisi sayesinde muhasebe, temelüretim, tedarik zinciri, finans, satış, stok, raporlama gibi tüm iş süreçlerini teknoktadan, kolayca yönetiyor.

Maliyet ve Rekabet Avantajı

Logo Netsis 3 Entegre kullanan işletmeler, uçtan uca yönetim sayesinde zaman ve işgücü tasarrufu sağlayarak maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor.

Standard

Orta ölçekli işletmelerde finans-muhasebe, üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi
uygulamaların merkezi yönetimi için geliştirilen Logo Netsis 3 Standard,
ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum
sağlıyor.

İş Süreçlerinde Standardizasyon

Orta ölçekli işletmelerin süreçlerini çok daha düşük maliyetlerle, pratik ve etkin birşekilde yönetmesini sağlayan Logo Netsis 3 Standard, işletme genelinde süreçstandardizasyonu sağlıyor. Birimler arası bilgi akışının güncel ve verimli şekildeyürütülmesi, karmaşık iş süreçlerinin düzenlenmesi ve müşteri ilişkilerinin etkinyönetimi de Logo Netsis 3 Standard’ın sunduğu avantajlar arasında yer alıyor.

Güncel Bilgi, Etkili İletişim

Logo Netsis 3 Standard’a bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilindedoğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişimsağlanıyor, böylece zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.

Geliştirilebilir Yapı

Tüm ihtiyaçlar düşünülerek hazırlanmış standart modüllerin yanı sıra, işletmelereözel çözümler de Logo Netsis 3 Standard’a opsiyonel olarak eklenebiliyor. Böyleceher işletme için kişiselleştirilmiş bir ERP paketi kullanıma hazır hale geliyor.

Enterprise

Zengin iş fonksiyonlarına sahip kurumsal ERP çözümü Logo Netsis 3 Enterprise;büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleriyürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı çözümler sunarakişletmelerin verimliliğini destekliyor.

İşletme Genelinde Verimlilik Artışı

Logo Netsis 3 Enterprise, iş süreçlerini çok daha düşük maliyetlerle, pratik ve etkin birşekilde yönetmeyi sağlıyor. Böylece, çalışan düzeyinden başlayarak tüm işletmegenelinde kalite ve verimlilik artıyor.

Daha Etkin Çalışan İş Birimleri

İş birimleri arasında güncel bilgi akışı sağlayan Logo Netsis 3 Enterprise, karmaşık işsüreçlerini düzenliyor ve müşteri ilişkilerini etkin şekilde yönetmeye olanak tanıyor.Sisteme bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde doğrudan güncelbilgiye ulaşabiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanmasıyla,zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.

İhtiyaca Göre Geliştirilebilir Yapı

Logo Netsis 3 Enterprise, işletmelerin farklı ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmışstandart modüllerin yanı sıra, sonradan eklenebilen özel çözümler de sunuyor.Böylece işletmelerin kendilerine özgü ihtiyaçlarına en uygun ERP paketi kullanımahazır hale geliyor.